janweste.dk

Viggo Emil Sørensen

Hvem var Viggo`s forældre.

 

Min farfar, Viggo Emil Sørensen er født den 10 December på "Den kongelige fødsels stiftelse" i København af ukendt nr. 955 i 1899.

Jeg ved fra kirkebogen, hovedprotokollerne og jordmoder journalerne, kvinden har født 3 børn før Viggo, hun er 28 år gammel ved Viggos fødsel.

Fra min far har jeg altid fået af vide, hun døde i barsels sengen.

Men samtidig er der sagt, at han var fætter til Hakon Bagger Mielche.

 

 

I 1830'rne og 40'rne hærgede en bande på sydsjælland som fik flere straffe for røveri, tyveri og vold.

31. Oktober 1842 fik fem af dem ved højesteret lange fængselsstraffe fra 6 år til livstid.

En af dem sad på Kronborgs fæstning i 5 år og resten af tiden i Stokhuset København.